Bogor, 26-Jan-2021


 

1.

Judul

:

Sustainable management of Animal Genetic Resources (AnGR)

 

Nama Mitra

:

AFACI

 

Jangka Waktu

:

2018-2019

 

Status

:

Sedang Berjalan (LoA Balitbangtan)

 

 

2.

Judul

:

Improving Smallholder Beef Supply and Livelihoods Through Cattle-Palm System Integration in Indonesia

 

Nama Mitra

:

ACIAR

 

Jangka Waktu

:

2018-2021

 

Status

:

Sedang Berjalan